SKOV Beverwijk

Probleem
De website van SKOV Beverwijk, uit 2004, was gedateerd. Nieuws werd niet goed bijgehouden en ouders voelden zich niet aangesproken. Ook het logo was oubollig.

Oplossing
We zijn begonnen met het ontwikkelen van een eigentijds logo. Vervolgens hebben we een duidelijk structuur opgezet, zodat het voor de ouders met kinderen in verschillende leeftijdscategorieën en dus ook met verschillende behoeftes duidelijk was waar ze moesten zijn voor gepaste opvang.
Op de homepage zie je steeds het meest actuele nieuws.

Resultaat
De site wordt goed bezocht, ook hebben we een app ontwikkeld waarbij ouders direct informatie ontvangen over de opvang waar hun kind zich bevindt. Ook is er een uitgebreide online omgeving voor ouders waar ze via een inlogcode kunnen komen. Daar vinden zij hun rekeningoverzicht, maar ook foto’s van hun kinderen. Met deze afgeschermde omgeving hebben we een koppeling gelegd, we hebben deze omgeving niet in eigen beheer gebouwd.

imac2 imac1